Uitnodiging voor de aanmelding van leerlingen

vrijdag 22 januari 2021

Zie ook deze flyer 


Voor wie?
Voor ouders die voor het eerst een kind op één van onze scholen willen aanmelden dat vóór 1 september 2022 de leeftijd van 4 jaar hoopt te bereiken of van wie al één of meer kinderen onderwijs op onze scholen volgen en een volgend kind aan willen melden.


Waarom naar deze scholen?
Als ouders vertrouwt u uw kind, het meest waardevolle wat u hebt, toe aan een school. Daarom zoekt u een school die aansluit bij uw gezin en kerk en waar een kind zich veilig voelt.
Iedere morgen mogen wij de zorg voor uw kind(eren) van u overnemen. We starten met een Bijbelvertelling, waarin gewezen wordt op de Heere Jezus Die zondige kinderen wil ontvangen en zegenen. Dit doortrekt niet alleen de Bijbelvertellingen, maar elk vak. De Bijbelse boodschap is verweven met elk moment van de dag. We leren de kinderen respect te hebben voor elkaar. Vanuit dit principe spant onze school zich in om te voldoen aan de onderwijsbehoeften van uw kind(eren).


Wanneer en waar?
Johannes Calvijnschool, Buys Ballotsingel 45, Krimpen aan den IJssel

Op afspraak in februari / maart. Graag zelf contact opnemen.

P.C. (Peter) Wiersma, 0180-51 50 78, e-mail: info@jc.sggkrimpen.nl


Wilt u weten waar de meeste kinderen uit uw straat/buurt, die christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag volgen, naar school gaan, lees dan ons toelatingsbeleid in de schoolgids (paragraaf 5.4). De gidsen zijn te downloaden via onze website www.sggkrimpen.nl > VVOGG > Over ons > Downloads.


AANMELDEN bij voorkeur vóór 31 maart 2021.

Let op! Bezoekt uw kind een peuterspeelzaal, meld uw kind dan zelf aan bij een school. De aanmelding verloopt niet automatisch via de peuterspeelzaal. Meer info over de peuterspeelzalen kunt u ook vinden op onze website onder Kinderopvang. U kunt natuurlijk ook altijd even binnenlopen bij één van de peuterspeelzalen.

 

© 2022. Johannes Calvijnschool. Realisatie: Omega2