Disclaimer

Beperkte aansprakelijkheid
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De VVOGG is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Onderwijskundig personeel kan zelf inhoud plaatsen op de website. De VVOGG oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. De VVOGG zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via w.kooiman@sggkrimpen.nl

Auteursrechten
Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

E-mail
Heeft u email van de VVOGG ontvangen? Een dergelijk bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.

© 2023. Johannes Calvijnschool. Realisatie: Omega2