Team van de Johannes Calvijnschool

Bij ons staan 29 personeelsleden voor u klaar!

Ons team

C. Brand

Groep 1a/2a, Teamleider Onderbouw

W. Bregman

Groep 8a

I. Dammers

Groep 1b/2b

M. de Jager

Groep 8a

A. de Jong

RT

P.L. de Jong

Interieurverzorger

G. Eikelboom

Groep 4b/5b, ICT-co├Ârdinator

A. Hey

Groep 4a

A. Hogendoorn

Groep 4b/5b, RT, instroomgroep

A. Honkoop

Leerplein

J. Kalkman

Groep 1b/2b

L. Kuiper

Groep 3a

A. Levering

Groep 1a/2a

F. Mansaray

Interieurverzorger

R. Nobel

Groep 7a, Teamleider midden- en bovenbouw, Rekenco├Ârdinator

A. Padmos

Secretaresse

D. Put

Groep 6b/8b

A. Snoep

RT

M. Speksnijder

Groep 6a

E. Terlouw

RT

R. van den Berg

Groep 5a, veiligheidsco├Ârdinator

A. van den Dool

Groep 4a

C. van der Knijff

IB'er

N. van der Veer

Groep 6b/8b, RT

H. van Herk

Groep 6a, IB'er

E. van Nieuwkoop

Groep 5a

C. van Wijngaarden

Invalleerkracht

S. Weerstand

Groep 7a

P. Wiersma

Directeur

© 2024. Johannes Calvijnschool. Realisatie: Omega2