Missie

Onze missie is om leerlingen op te voeden tot toekomstige christelijke burgers in deze maatschappij.  Daarbij houden we er rekening mee dat leerlingen verschillend zijn. Bij wie het nodig is wordt er hulp of uitdaging geboden. Zo kan ieder kind zich op zijn of haar eigen manier ontwikkelen tot een eigen individu. 

 

Onze school verzorgt christelijk onderwijs op reformatorisch grondslag ten behoeve van ouders die bij de doop van hun          kind(eren) beloofd hebben hun kind(eren) een christelijke opvoeding te zullen geven en christelijk onderwijs te laten volgen. De Johannes Calvijnschool neemt dan ook de Bijbel als norm voor hun houding ten opzichte van God, de naaste en de schepping en stelt zich ten doel leerlingen gedegen kennis bij te brengen door middel van pedagogisch en didactisch verantwoord onderwijs. Vanuit deze levenshouding bieden wij in een veilige omgeving kinderen kwaliteitsonderwijs aan en begeleiden hen in hun ontwikkeling tot zelfstandige, verantwoordelijke en sociaalvaardige mensen.
 

 

Onze visie hebben we verdeeld in kernthema’s.

Kernthema 1: Onze identiteit en ons pedagogisch klimaat

Wij laten ons leiden door Bijbelse principes.

Binnen en buiten de school zijn we herkenbaar als christelijke school.

Wij bouwen bewust aan een positief groepsklimaat!

Kernthema 2: Ons onderwijsconcept en onze leerlingondersteuning

Wij geven doelgericht en effectief onderwijs en gebruiken daarvoor thema’s en methoden.

Wij stemmen af op onderwijsbehoeften en zijn er op gericht wat uw kind nodig heeft.

Wij hanteren een heldere systematiek in de leerlingondersteuning.

Kernthema 3: Zelfstandigheid en ons samenwerkend leren

Wij werken doelgericht aan het bevorderen van de zelfstandigheid

en bij ons leren leerlingen ook van elkaar.

Kernthema 4: Ons ICT onderwijs

Wij leren kinderen om te gaan met ICT

en gebruiken ICT middelen als ondersteuning in ons onderwijs

Kernthema 5: Onze ouderbetrokkenheid

Wij werken samen met ouders. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.

Kernthema 6: Ons team

Bij ons draagt iedereen bij aan een professionele cultuur.

 

© 2023. Johannes Calvijnschool. Realisatie: Omega2