Identiteit

Het onderwijs op onze school wordt gegeven op reformatorische grondslag. Wij willen Schriftgetrouw onderwijs geven en daarbij als ouders, groepsleerkrachten en overige betrokkenen bij onze school, in woord en daad een voorbeeld voor de kinderen te zijn.

Iedere dag opnieuw staan we met de kinderen stil bij Gods Woord. Dit gebeurt op verschillende manieren zoals het leren van een psalmvers, een bijbelse geschiedenis en het leren van Namen en Feiten uit de Bijbel.
Ook bij de overige vakken staan we van tijd tot tijd stil bij het handelen en wandelen als christen in deze maatschappij.

De leerlingen worden iedere dag gewezen op de tekst uit Spreuken 8: 17b 'Die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.'

© 2023. Johannes Calvijnschool. Realisatie: Omega2